Jak cvičit Feldenkraise?

Tajemství, proč Feldenkraisova metoda (FM) funguje pro někoho až zázračným způsobem, je ukryto nikoli ve slovíčku CO, ale ve slově JAK. Nejdůležitější není, CO děláme v lekci za pohyby, ale JAK je děláme. Způsob provádění pohybů je ve FM tím, co nastartuje změnu v našem mozku, který pohyby řídí. Proto Moshé o skupinových lekcích někdy říkával, že učí stále to samé, jen pokaždé s jinou omáčkou.

JAK mám tedy cvičit?

Pomalu a pozorně

Provádějte pohyby nejprve pomalu, abyste byli schopni vnímat způsob, jakým se pohybujete, a rozlišit jeho drobné nuance. Při rychlých pohybech máme tendenci provádět je mechanicky a jenom posilujeme naše navyklé pohybové vzorce. 

Bez nadměrného úsilí

S každým opakováním pohybu hledejte lehčí a příjemnější způsob jeho provedení. Uberte na úsilí. Nesnažte se být nejlepší. Nadměrné úsilí může maskovat neschopnost provádět pohyb ideálním způsobem a může tak bránit jeho zlepšení. Cílem je odstranit nepotřebné pohyby, nadbytečné napětí, vše, co prováděnému pohybu brání, omezuje ho a činí obtížným.

Vlastním tempem

Krátké odpočinky v průběhu lekce jsou důležité. Slouží k návratu do neutrálu, osvěžení těla a mysli a k vnímání změn, které v průběhu lekce nastávají. Při únavě přestáváme být schopni pohybovat se účelně a učit se novým věcem.
Potřebujete-li odpočívat častěji, nečekejte na výzvu k odpočinku od lektora a odpočiňte si, kdykoli chcete.
Pokud vám naopak některé pohyby dělají obzvlášť dobře nebo je chcete více prozkoumat, můžete je opakovat vícekrát.

V pohodlném rozsahu

Zůstávejte vždy v pohodlném rozsahu, i když vás některé pohyby mohou svádět k protahování a snaze dostat se co nejdál. Nikdy necvičte přes bolest. Pokud vám bolest brání v pohybu, zmenšete jeho rozsah a cvičte jen v rozmezí, které je pohodlné a snadné. I velmi malý, téměř nepatrný pohyb aktivuje svaly a je informací pro nervový systém.
Není-li ani to možné, pouze si daný pohyb představujte. Vizualizace je mocný nástroj a může být stejně účinná a přínosná jako skutečné provádění pohybu. V některých lekcích se s ní pracuje i záměrně.
Bolest po cvičení může být známkou toho, že jste používali příliš mnoho svalového úsilí a neuhlídali si své hranice.

A co správné dýchání?

Není-li v lekci řečeno jinak, cvičte tak, aby mohl dech volně plynout. Zadržování dechu, podobně jako zatínání zubů, může být známkou nadměrného úsilí.

Co když mám zdravotní potíže?

Máte-li např. akutně vyhřezlou ploténku nebo jste krátce po výměně kyčelního kloubu, nemusí být pro vás některé pohyby vhodné. V takovém případě se před cvičením vždy poraďte s fyzioterapeutem nebo lékařem.

Co o lekcích ještě říkal Moshé?

Na závěr si od Moshého vypůjčím jeho slova, která hezky popisují jeden z důvodů, proč se lidé tak rádi k Feldenkraisově metodě vrací. Pro mě tedy platí stoporocentně :o)

„Na konci lekce, kterou jste prováděli správně, byste se měli cítit osvěženě a odpočatě jako po dobrém spánku či dovolené.“ Moshé Feldenkrais

Diskuze