Feldenkraisova metoda s Helenou

Jsem lektorka Feldenkraisovy metody, skrze kterou pomáhám lidem objevit netušené pohybové možnosti svého těla, zbavit se bolestí, otevřít nové obzory a přinést do svého života více svobody a lehkosti nejenom v pohybu. Působím v Praze.

Chcete si to hned vyzkoušet?

Získejte ZDARMA audionahrávky lekcí.

Helena Gogelova - Feldenkraisova metoda

Co je Feldenkraisova metoda?

Tvůrcem Feldenkraisovy® metody byl Moshé Feldenkrais (1904–1984), brilantní myslitel, původní profesí strojní inženýr, fyzik a učitel juda.

Feldenkraisova metoda rozvíjí schopnost přirozeného učení skrze pohyb. Vede tak ke zlepšení schopností a odstranění různých potíží nejen při pohybových aktivitách, ale i v dalších oblastech lidského života.  Moshé Feldenkrais se při jejím vývoji inspiroval svými zkušenostmi z juda, pozorováním pohybového vývoje a způsobu učení malých dětí a v neposlední řadě zkoumáním pohybu a jeho souvislostí na sobě samém.

Feldenkraisova metoda má dvě hlavní složky. Individuální práci s klientem, kterou Moshé nazval FUNKČNÍ INTEGRACE (z angl. functional integration) a skupinové lekce POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ (z angl. awareness through movement). 

Feldenkraisova metoda je určena každému bez ohledu na věk a fyzickou kondici, kdo chce rozvinout své pohybové schopnosti, rozšířit spektrum svých možností, zlepšit vnímání svého těla, nahradit nefunkční pohybové návyky funkčními a pohybovat se a žít s větší lehkostí a svobodou. Moshé Feldenkrais se věnoval lidem s nejrůznějšími pohybovými potížemi, od prostých bolestí zad, po nejrůznější neurologická či vývojová postižení nebo poúrazové stavy. Také pracoval s dětmi (např. s dětskou mozkovou obrnou). Často spolupracoval s tanečníky, herci či muzikanty, tedy lidmi, kteří ve své profesi využívají pohyb.

Více o různých aspektech a přínosech této metody najdete v článcích na mém blogu.

Články o Feldenkraisově metodě

Proboha, proč je to tak pomalý?

Když se jedinec od mala trénovaný na výkon, pro kterého cvičení = makat a zapotit se, poprvé setká s Feldenkraisovou metodou (FM), dost možná mu proběhne hlavou tahle nebo podobná otázka.

Jak cvičit?

Tajemství, proč Feldenkraisova metoda (FM) funguje pro někoho až zázračným způsobem, je ukryto nikoli ve slovíčku CO, ale ve slově JAK. Nejdůležitější není, CO děláme v lekci za pohyby, ale JAK je děláme.

Tady se chystá další článek.