Mgr. Helena Gogelová

Vystudovala jsem biologii a posléze fyzioterapii na Univerzitě Karlově v Praze.
S Feldenkraisovou metodou (FM) jsem se poprvé setkala už na přírodovědě, díky Mirce Šafandové, která tam vedla hodiny „zdravotní tělesné výchovy“ inspirované FM. Po jejích lekcích jsem se cítila dobře, a tak mi slovo „Feldenkrais“ utkvělo v hlavě. Mirka na FM nedala dopustit, protože jí pomohla od úporných bolestí zad. Setkala se s ní na víkendových seminářích na Fakultě tělesné výchovy a sportu, které zde každoročně vedla paní Zuzana Frank z Německa.

Po dokončení studií jsem začala pracovat jako fyzioterapeutka. Práce mě bavila, ale občas jsem mívala pocit, že to, co jsem se naučila, není vždy úplně „ono“. Zejména klienti s chronickými bolestmi zad se často nijak zvlášť nelepšili. Také mě doslova šokovalo, jak málo někteří vnímali své tělo a pohyb. Nedokázali pak rozlišit svůj navyklý způsob provádění pohybu od toho „správného“, který jsem se je snažila naučit.

Když jsem se po několika letech života a práce v Irsku vrátila do Čech, s radostí jsem zjistila, že v Praze působí první česká lektorka FM Petra Oswaldová. Začala jsem k ní chodit na skupinové lekce. Pracovala jsem tehdy v nemocnici a často jsem byla po práci utahaná nebo mě bolela záda. Po hodině cvičení na Petřině lekci však byly bolesti pryč a cítila jsem se uvolněně nejen tělesně, ale i psychicky.

Mojí povaze také vyhovoval nedirektivní, nehodnotící a hravý přístup této metody, přestože byl v určitém rozporu s tím, co jsem se naučila ve fyzioterapii, kde byl kladen důraz na to, co je správné a co ne. To se poté tlumočilo klientovi. Při skupinových lekcích FM mi však nikdo neřekl, co je správně. Bylo na mně to objevit, prozkoumat různé varianty pohybu a vnímat jejich dopad na moje tělo a nalézt si sama ten nejoptimálnější způsob jeho provedení. 

Ač jsem si zpočátku ještě občas přála vědět, „jak se to dělá správně,“ postupně se tento přístup stal pro mě osvobozujícím a posunul mě dál. Posílil moji důvěru v sebe sama, naučila jsem se sama nalézat odpovědi a nespoléhat se na nějaké vnější autority. Jako fyzioterapeutku mě také zaujalo, jak rychle dokáže tento přístup navodit změnu v navyklých pohybových vzorcích a svalovém napětí i jeho přesah do psychiky.

Byla jsem z potenciálu téhle metody nadšená a pomalu ve mně uzrála myšlenka věnovat se jí naplno a absolvovat čtyřleté akreditované studium. Začala jsem se živit jako překladatelka, což mi dodalo potřebný čas a finanční prostředky na studium.

V únoru 2018 jsem čtyřleté studium FM ve Vídni (Feldenkrais Training Vienna 7, Educational Director Jeremy Krauss, akreditované EuroTAB) úspěšně zakončila.

P1210414